coreboot June 2009

coreboot@coreboot.org
  • 84 participants
  • 500 discussions

06 Jul '09
5 24
0 0
FlashROM on VIA EPIA EN12000EG
by Sebastian Schuberth 03 Jul '09

03 Jul '09
coreinfo compilation problem
by Warren Turkal 03 Jul '09

03 Jul '09
Simple Firmware Interface?
by Robinson Tryon 02 Jul '09

02 Jul '09
K8 resource allocation cleanup
by Myles Watson 02 Jul '09

02 Jul '09

02 Jul '09
libpayload question
by Warren Turkal 02 Jul '09

02 Jul '09
[patch][v2]:fam10 microcode
by Bao, Zheng 02 Jul '09

02 Jul '09
10 45
0 0
[PATCH]:AMD family 10 AM2r2 support
by Bao, Zheng 02 Jul '09

02 Jul '09
Results per page: