coreboot September 2007

coreboot@coreboot.org
  • 81 participants
  • 367 discussions
[LinuxBIOS] A8N5X port
by Robert Millan 21 Nov '08

21 Nov '08
8 27
0 0

04 Mar '08
6 19
0 0
7 14
0 0

11 Jan '08
8 20
0 0

31 Dec '07
4 10
0 0
[LinuxBIOS] [RFC] i82801 generic patch
by Corey Osgood 30 Dec '07

30 Dec '07
8 10
0 0

01 Dec '07
11 24
0 0
[LinuxBIOS] [PATCH] LAR verison field
by Alex Beregszaszi 30 Nov '07

30 Nov '07
7 22
0 0

29 Nov '07
Results per page: