coreboot June 2018

coreboot@coreboot.org
  • 40 participants
  • 105 discussions

21 Jun '18

21 Jun '18

21 Jun '18
Re: [coreboot] Thinkpad SD card controller DMA
by Taiidan@gmx.com 21 Jun '18

21 Jun '18
Re: [coreboot] Bayley Bay FSP-based CRB
by Jose Trujillo 21 Jun '18

21 Jun '18

21 Jun '18

21 Jun '18
What happened to the Option ROM options?
by Taiidan@gmx.com 21 Jun '18

21 Jun '18
Results per page: