coreboot June 2016

coreboot@coreboot.org
  • 43 participants
  • 86 discussions

21 Jun '16

20 Jun '16

20 Jun '16
kgpe-d16
by ron minnich 20 Jun '16

20 Jun '16
fmaptool: fmap_config.h: Base offset missing
by Rolf Evers-Fischer 20 Jun '16

20 Jun '16
ASUS KFSN4-DRE Automated Test Failure [master]
by Raptor Engineering Automated Coreboot Test Stand 20 Jun '16

20 Jun '16

19 Jun '16
Help find datasheet on amd R780L
by Алексей Боровиков 18 Jun '16

18 Jun '16
Results per page: