coreboot July 2015

coreboot@coreboot.org
  • 46 participants
  • 98 discussions
ANN: Test builder change
by Patrick Georgi 31 Jul '15

31 Jul '15
coreboot conference in Europe, October 2015
by Carl-Daniel Hailfinger 30 Jul '15

30 Jul '15
Dead links - missing information?
by Karl Schmidt 29 Jul '15

29 Jul '15
coreboot changelog - Week of 2015-07-20
by Patrick Georgi 29 Jul '15

29 Jul '15

29 Jul '15

28 Jul '15
Results per page: