coreboot December 2004

coreboot@coreboot.org
  • 33 participants
  • 95 discussions
VIA Northbridge's vt8601 and vt8604
by Adam Talbot 07 Dec '04

07 Dec '04
epia problem
by Luc Belliveau 06 Dec '04

06 Dec '04
4 14
0 0
jump to boot code
by Gin 06 Dec '04

06 Dec '04
4 12
0 0
Re: epia problem/Epia status update
by Luc Belliveau 05 Dec '04

05 Dec '04
RE: K8 D0 support
by YhLu 05 Dec '04

05 Dec '04
EPIA-MII v2 Config
by Brian Abreu 04 Dec '04

04 Dec '04

04 Dec '04

04 Dec '04
Re: about power on
by zhu shi song 03 Dec '04

03 Dec '04

03 Dec '04
Results per page: