coreboot July 2003

coreboot@coreboot.org
  • 67 participants
  • 150 discussions
Flash memory?
by John Praveen 24 Jul '03

24 Jul '03
SC1200-BLDT (fwd)
by ron minnich 24 Jul '03

24 Jul '03
about a serial port.....
by gimyung han 24 Jul '03

24 Jul '03

23 Jul '03
Re:Loading OS from Flash ROM!
by John Praveen 23 Jul '03

23 Jul '03
irq routing on TigerMPX.
by Oleg Gusev 23 Jul '03

23 Jul '03
DoC again
by Martin Schmachtel 23 Jul '03

23 Jul '03
OT: job offer
by Franz Reinhardt 23 Jul '03

23 Jul '03
TigerMPX and s2466.
by Oleg Gusev 23 Jul '03

23 Jul '03
freebios2 mod to reset code.
by ron minnich 23 Jul '03

23 Jul '03
3 12
0 0
Results per page: