Re: [coreboot] flashrom SB600 LPC vs SPI, ROM straps