coreboot-gerrit November 2019

coreboot-gerrit@coreboot.org
  • 1 participants
  • 2418 discussions

01 Nov '19

01 Nov '19

01 Nov '19
Change in coreboot[master]: sc7180: support bitbang UART w/gpio
by mturney mturney (Code Review) 01 Nov '19

01 Nov '19

01 Nov '19
Change in coreboot[master]: sc7180: Add gpio driver
by mturney mturney (Code Review) 01 Nov '19

01 Nov '19
3 11
0 0
Results per page: