flashrom-gerrit February 2018

flashrom-gerrit@flashrom.org
  • 1 participants
  • 274 discussions

21 Feb '18

21 Feb '18

21 Feb '18

20 Feb '18

19 Feb '18
Change in flashrom[master]: Whitelist Lenovo Thinkpad X220
by David Hendricks (Code Review) 19 Feb '18

19 Feb '18
Change in flashrom[master]: Whitelist Lenovo Thinkpad X220
by build bot (Jenkins) (Code Review) 19 Feb '18

19 Feb '18

19 Feb '18

19 Feb '18
Results per page: