OpenBIOS January 2013

openbios@openbios.org
  • 14 participants
  • 55 discussions
Re: [OpenBIOS] G3Beige OpenFirmware Tree?
by Mark Cave-Ayland 26 Jan '13

26 Jan '13
[PATCH] SPARC32 : Clear FP register
by Olivier DANET 26 Jan '13

26 Jan '13

26 Jan '13

26 Jan '13

26 Jan '13
Re: [OpenBIOS] G3Beige OpenFirmware Tree?
by Artyom Tarasenko 25 Jan '13

25 Jan '13

20 Jan '13
[commit] r1094 - trunk/openbios-devel/drivers
by repository service 20 Jan '13

20 Jan '13
[commit] r1093 - trunk/openbios-devel/drivers
by repository service 20 Jan '13

20 Jan '13

20 Jan '13
Results per page: