[OpenBIOS] Run from flash – hang

Krzysz Kowalski kb828 at wp.pl
Mon Jan 29 16:34:21 CET 2007


Hi all!

	I try write my own code which changes Cas Latency on motherboard with AM2 socket (CPU AMD64 family 0fh, motherboard with original BIOS).
My program is on FLASH chip in network card, on address 0xFDEC0000. I put execution there and program works (I can see that FLASH is reading). 
The program hangs when I set EnDramInit (reg. 0x7c, bit 31, function 2, device 24). 
Address map configuration is set properly. Program is running from flash - why program hangs?   

Best regards
Kris


----------------------------------------------------
Ostatnia sobota karnawału - wielka impreza! Wyjątkowy koncert noJazz 
- gwiazdy funk, jazz, hiphop. Występy czołówki polskich DJ. 
17.02.2007 - Fabryka Trzciny, Warszawa - Szczegóły:
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fd65.html&sid=1005

More information about the OpenBIOS mailing list