[flashrom] [PATCH] Initial support for Marvell 88SE94xx v1

Stefan Tauner stefan.tauner at alumni.tuwien.ac.at
Sun Apr 27 05:22:15 CEST 2014


On Sun, 27 Apr 2014 02:14:24 +0200
Carl-Daniel Hailfinger <c-d.hailfinger.devel.2006 at gmx.net> wrote:

> Index: flashrom-satamv_spi_mv94xx/programmer.h
> ===================================================================
> --- flashrom-satamv_spi_mv94xx/programmer.h	(Revision 1780)
> +++ flashrom-satamv_spi_mv94xx/programmer.h	(Arbeitskopie)
> @@ -527,6 +527,7 @@
>  #if CONFIG_USBBLASTER_SPI == 1
>  	SPI_CONTROLLER_USBBLASTER,
>  #endif
> +	SPI_CONTROLLER_SATAMV,
>  };

Needs to be guarded too IMHO

-- 
Kind regards/Mit freundlichen Grüßen, Stefan Tauner
More information about the flashrom mailing list