[SeaBIOS] [PATCH] Makefile: delete output on error